Dlaczego przegląd jest taki ważny

Każda instalacja elektryczna przed oddaniem do użytku musi zostać dokładnie sprawdzona. Według obowiązujących przepisów oględziny należy ponawiać nie rzadziej niż raz na pięć lat. Przepis ten wynika z konieczności kontrolowania stanu instalacji, co przekłada się na bezpieczeństwo użytkowników. Lekceważenie przeglądów instalacji elektrycznej skutkować może zniszczeniem urządzeń podłączanych do prądu, a nawet z uszczerbkiem na zdrowiu lub utratą życia. Jeśli zaniechamy przeprowadzania kontroli, musimy liczyć się nie tylko z możliwymi zniszczeniami sprzętu, porażeniem prądem, pożarem, ale także z brakiem szans na uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela.

Przegląd instalacji

Oględziny, i wszystkie pomiary podczas kontroli instalacji elektrycznej muszą być przeprowadzone przez osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia. Po dokonaniu przeglądu osoba ta sporządza i podpisuje protokół, w którym muszą znaleźć się wszystkie informacje dotyczące ewentualnych usterek oraz przeprowadzonych napraw. Dobra izolacja przewodów i sprawnie działające urządzenia zabezpieczające przed porażeniem prądem pozwolą uniknąć niebezpiecznych sytuacji oraz zniszczenia sprzętów dlatego kontrole są  niezwykle ważna dla bezpieczeństwa domowników.

W jaki sposób przeprowadzana jest kontrola instalacji elektrycznej

Kontrola instalacji rozpoczyna się od oględzin. Jest to wstępny przegląd wszystkich urządzeń domowych pod kątem tego, czy spełniają normy bezpieczeństwa, czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane. Osoba przeprowadzająca przegląd zwraca uwagę na to, czy nie występuje ryzyko porażenia prądem oraz czy istnieją elementy zapobiegające rozprzestrzenianiu się ewentualnego pożaru. Kolejny etap to próby i pomiary, których celem jest sprawdzenie czy instalacja działa sprawnie i czy nie zagraża użytkownikom. Bardzo istotnym punktem jest pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. W razie pojawienia się napięcia na metalowej obudowie jakiegoś sprzętu domowego, urządzenie zabezpieczające powinno odłączyć zasilanie. Ważny jest także pomiar rezystancji izolacji, który pokazuje poziom izolacji przewodów. 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *