Dlaczego trzeba robić przeglądy instalacji elektrycznej?

Dlaczego przegląd jest taki ważny Każda instalacja elektryczna przed oddaniem do użytku musi zostać dokładnie sprawdzona. Według obowiązujących przepisów oględziny należy ponawiać nie rzadziej niż raz na pięć lat. Przepis ten wynika z konieczności kontrolowania stanu instalacji, co przekłada się na bezpieczeństwo użytkowników. Lekceważenie przeglądów instalacji elektrycznej skutkować może zniszczeniem Więcej…